Menu Close

Кои сме ние

“Асоциация за информационно развитие” – Бургас е създадена през месец юли 2002 г. с основна цел внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в сферата на българското образование. В целите на Асоциацията влизат също оказване на съдействие за развитие и усъвършенстване на образовотелната система в Република България, както и постигането на европейските и световни стандарти за използване на информационните и комуникационни технологии във всички сфери на живота.